7.2.2012

Vaaralliset kitkarenkaat

VTT on tutkinut Suomeen tuotuja kitkarenkaita ja niiden ominaisuuksia, melkein 20 % kitkarenkaista oli tutkimuksen mukaan Keski-Eurooppaan tarkoitettuja. Pää-asiassa näitä renkaita oli asennuttu Saksasta käytettyinä tuotuihi autohin. VTT:n mukaan osuus on niin suuri että sillä voi olla merkitystä liikenneturvallisuuteen.

Tutkimuksessa tehdään oletus että Keski-Eurooppaan tarkoitettu rengas on automaattisesti huonompi Suomalaisessa kelissä. Tämä voi olla totta ja mm. Tekniikan Maailma on saanut tämänsuuntaisia tuloksia omissa testeissään. Mutta koska Suomessa ajetaan melkein aina kitkarengas loppuun kesällä niin voi olla että tämä oletettu turvallisuus ero kompensoituu sitten parempina kesä-ominaisuuksina. Yleensä heikompi talvirengas on ollut aina kesällä parempi kuin talvikeliin optimoitu.

VTT:n tutkimus ei sinänsä ottanut kantaa siihen miksi nämä tuontiautojen renkaat olisivat sen parempia tai huonompia mutta toisaalta tuo todennäköisesti parantuva turvallisuus kesällä jätettiin myös humioimatta.

Alla tutkimuksen tulokset VTT:n sivulta.

Selvityksen tavoitteena oli arvioida, kuinka paljon Suomessa käytetään henkilöautoissa kitkarenkaita, jotka on suunniteltu Keski-Euroopan talviolosuhteisiin.
Maantieteellisesti edustava rengasaineisto (1 009 autoa) kerättiin Ahvenanmaata
lukuun ottamatta koko Suomesta.
Tulosten mukaan Pohjoismaihin suunniteltujen renkaiden osuus oli 82,4 % ja
Keski-Eurooppaan suunniteltujen kitkarenkaiden osuus oli 17,6 % kaikista kitkarenkaista.
Koko maata ajatellen tähän arvioon sisältyy kuitenkin epävarmuutta,
ja osuuden arvioitiin olevan vähintään 12,7 % ja enintään 21,0 %. Osuus on joka
tapauksessa niin suuri, että sillä voi olla merkitystä liikenneturvallisuuteen.
Tulokset osoittivat myös, että Keski-Eurooppaan tarkoitetut renkaat kasautuvat
muutamiin automerkkeihin ja käytettynä maahan tuotuihin autoihin. Siksi
turvallisuustoimenpiteet, kuten tiedotus, on syytä kohdistaa tällaisten henkilöautojen
omistajille. Lisäksi tarvitaan yleistä tiedottamista, koska kitkarenkaita saatetaan
ostaa paitsi liikkeestä myös verkon kautta. Hyvä esimerkki tällaisesta
tiedottamisesta on muun muassa Tekniikan Maailma -lehdessä ilmestynyt artikkeli
(Antila 2010), jossa verrattiin Keski-Eurooppaan ja Pohjoismaihin suunniteltujen
kitkarenkaiden pitoa eri keliolosuhteissa.

Lähde 7.2.2012 VTT

« Palaa takaisin